Kazuki Takahashiの作品一覧 (120作品)

Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 9: Includes Vols. 25, 26 & 27 
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 9: Includes Vols. 25, 26 & 27

Yu-Gi-Oh!


発売日02月07日-2017
種類ペーパーバック
ジャンル  英語版コミック
出版社VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 8: Includes Vols. 22, 23 & 24
Yu-Gi-Oh!
11月01日-2016
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 7: Includes Vols. 19, 20 & 21
Yu-Gi-Oh!
08月02日-2016
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 6: Includes Vols. 16, 17 & 18
Yu-Gi-Oh!
05月03日-2016
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 5: Includes Vols. 13, 14 & 15
Yu-Gi-Oh!
02月02日-2016
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 4: Includes Vols. 10, 11 & 12
Yu-Gi-Oh!
11月03日-2015
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 3: Includes Vols. 7, 8 & 9
Yu-Gi-Oh!
08月04日-2015
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 2: Includes Vols. 4, 5 & 6
Yu-Gi-Oh!
05月05日-2015
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! (3-in-1 Edition), Vol. 1: Includes Vols. 1, 2 & 3
Yu-Gi-Oh!
02月03日-2015
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! Zexal, Vol. 2 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh! Zexal, Vol. 2 (Yu-Gi-Oh!
12月04日-2012
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! Zexal, Vol. 1 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh! Zexal, Vol. 1 (Yu-Gi-Oh!
06月05日-2012
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! 38
Yu-Gi-Oh! 38
02月01日-2009
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh! 37
Yu-Gi-Oh! 37
11月01日-2008
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
YU-GI-OH!, Vol. 1 (Collector's Edition)
YU-GI-OH!, Vol. 1
09月16日-2008
ハードカバー
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! 36
Yu-Gi-Oh! 36
08月01日-2008
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh! 35
Yu-Gi-Oh! 35
05月01日-2008
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh! 34
Yu-Gi-Oh! 34
03月01日-2008
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh!: Millennium World 7
Yu-gi-oh!: Millennium World 7
02月05日-2008
図書館
英語版コミック

Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 7 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 7 (Yu-Gi-Oh!
01月29日-2008
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-gi-oh! 4: Duelist
Yu-gi-oh! 4: Duelist
01月03日-2008
図書館
英語版コミック

Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 24 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 24 (Yu-Gi-Oh!
12月04日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! 33
Yu-Gi-Oh! 33
12月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh! Millennium World 4: Birth of the Dragon
Yu-gi-oh! Millennium World 4: Birth of the Dragon
11月05日-2007
図書館
英語版コミック

Yu-Gi-Oh! 32
Yu-Gi-Oh! 32
11月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 23 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 23 (Yu-Gi-Oh!
10月02日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 6 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 6 (Yu-Gi-Oh!
10月02日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu Gi Oh! Duelist 17: One-turn Kill (Yu-Gi-Oh)
Yu Gi Oh! Duelist 17: One-turn Kill
10月01日-2007
図書館
英語版コミック

Yu-gi-oh! 18: The Duelist: the Power of Ra!
Yu-gi-oh! 18: The Duelist: the Power of Ra!
10月01日-2007
図書館
英語版コミック

Yu-gi-oh! Duelist 16: The Battle City Finals
Yu-gi-oh! Duelist 16: The Battle City Finals
10月01日-2007
図書館
英語版コミック

Yu-gi-oh!, Duelist
Yu-gi-oh!, Duelist
10月01日-2007
図書館
英語版コミック

Yu-Gi-Oh! 31
Yu-Gi-Oh! 31
09月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 22 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 22 (Yu-Gi-Oh!
08月07日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! 30
Yu-Gi-Oh! 30
07月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 21 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 21 (Yu-Gi-Oh!
06月05日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! 29
Yu-Gi-Oh! 29
05月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 20 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 20 (Yu-Gi-Oh!
04月03日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 28
Yu-Gi-Oh 28
03月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 19 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 19 (Yu-Gi-Oh!
02月06日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 5 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 5 (Yu-Gi-Oh!
01月02日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 27
Yu-Gi-Oh 27
01月01日-2007
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 6 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 6
12月18日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 18 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 18 (Yu-Gi-Oh!
12月05日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 26
Yu-Gi-Oh 26
11月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh! (Manga)
Yu-Gi-Oh!
10月30日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 17 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 17 (Yu-Gi-Oh!
10月03日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 25
Yu-Gi-Oh 25
09月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 4 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 4
08月21日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh 24
Yu-Gi-Oh 24
08月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh! Millennium World 4 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-gi-oh! Millennium World 4 (Yu-Gi-Oh!
08月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 16 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 16 (Yu-Gi-Oh!
08月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 23
Yu-Gi-Oh 23
07月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 3 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 3
06月26日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-gi-oh: Duelist 15 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-gi-oh: Duelist 15 (Yu-Gi-Oh!
06月06日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 22
Yu-Gi-Oh 22
06月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh 21
Yu-Gi-Oh 21
05月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 14 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 14 (Yu-Gi-Oh!
04月04日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 3 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Millennium World, Vol. 3 (Yu-Gi-Oh!
04月04日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelsit v. 2 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: Duelsit v. 2
04月03日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh 20
Yu-Gi-Oh 20
04月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh 19
Yu-Gi-Oh 19
03月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 13 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 13 (Yu-Gi-Oh!
02月18日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 1 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: Duelist v. 1
02月06日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh 18
Yu-Gi-Oh 18
02月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: v. 7 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 7
01月09日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-gi-oh!: Duelist 12 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-gi-oh!: Duelist 12 (Yu-Gi-Oh!
01月03日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 17
Yu-Gi-Oh 17
01月01日-2006
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh! Millennium World 2 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-gi-oh! Millennium World 2 (Yu-Gi-Oh!
12月06日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 11 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 11 (Yu-Gi-Oh!
12月06日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: v. 6 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 6
12月05日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh 16
Yu-Gi-Oh 16
12月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: v. 5 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 5
11月07日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Duelist 10
Duelist 10
11月01日-2005
図書館
英語版コミック
Turtleback Books: A Division of Sanval
Yu-Gi-Oh 15
Yu-Gi-Oh 15
11月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 10 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 10 (Yu-Gi-Oh!
11月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 9 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 9 (Yu-Gi-Oh!
10月10日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: v. 4 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 4
10月03日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Duelist 9
Duelist 9
10月01日-2005
図書館
英語版コミック
San Val
Yu-Gi-Oh 14
Yu-Gi-Oh 14
10月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 8 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 8 (Yu-Gi-Oh!
09月06日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: v. 3 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 3
09月05日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh 08
Yu-Gi-Oh 08
09月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh! Millennium World 1 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-gi-oh! Millennium World 1 (Yu-Gi-Oh!
08月03日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 7 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 7 (Yu-Gi-Oh!
08月02日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 13
Yu-Gi-Oh 13
08月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: v. 1 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 1
08月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh!: v. 2 (Manga)
Yu-Gi-Oh!: v. 2
08月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Gollancz
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 6 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 6 (Yu-Gi-Oh!
07月06日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 12
Yu-Gi-Oh 12
07月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh 11
Yu-Gi-Oh 11
06月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh!, Duelist Vol. 5
Yu-gi-oh!, Duelist Vol. 5
05月31日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 4 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 4 (Yu-Gi-Oh!
05月04日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 10
Yu-Gi-Oh 10
05月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh!: Duelist (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels)) vol.3
Yu-gi-oh!: Duelist (Yu-Gi-Oh!
04月05日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 09
Yu-Gi-Oh 09
04月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh 07
Yu-Gi-Oh 07
03月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 2: Yu-Gi-Oh! Duelist (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 2: Yu-Gi-Oh! Duelist (Yu-Gi-Oh!
03月01日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 1: Yu-Gi-Oh!:Duelist (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!: Duelist, Vol. 1: Yu-Gi-Oh!:Duelist (Yu-Gi-Oh!
02月02日-2005
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh!, Vol. 7 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!, Vol. 7 (Yu-Gi-Oh!
12月07日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-gi-oh!: Monster World (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-gi-oh!: Monster World (Yu-Gi-Oh!
12月07日-2004
ハードカバー
英語版コミック
Turtleback Books
Yu-Gi-Oh! Ani-Manga, Vol. 1
Yu-Gi-Oh! Ani-Manga, Vol. 1
11月24日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh! The Movie Ani-Manga w/o Trading Card
Yu-Gi-Oh! The Movie Ani-Manga w/o Trading Card
11月24日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 06
Yu-Gi-Oh 06
10月01日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!, Vol. 6 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!, Vol. 6 (Yu-Gi-Oh!
09月07日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-gi-oh!: Monster Fight! (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-gi-oh!: Monster Fight! (Yu-Gi-Oh!
09月07日-2004
図書館
英語版コミック
Turtleback Books
Yu-Gi-Oh!  5
Yu-Gi-Oh! 5
06月16日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 05
Yu-Gi-Oh 05
06月01日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-gi-oh!: The Heart of the Cards (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-gi-oh!: The Heart of the Cards (Yu-Gi-Oh!
05月19日-2004
図書館
英語版コミック
Turtleback Books
Yu-Gi-Oh!, Vol. 4: Kaiba's Revenge (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!, Vol. 4: Kaiba's Revenge (Yu-Gi-Oh!
03月17日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-gi-oh!: Kaiba's Revenge (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-gi-oh!: Kaiba's Revenge (Yu-Gi-Oh!
02月18日-2004
図書館
英語版コミック
Turtleback Books
Yu-Gi-Oh 04
Yu-Gi-Oh 04
02月01日-2004
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!, Vol. 3: Capsule Monster Chess (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!, Vol. 3: Capsule Monster Chess (Yu-Gi-Oh!
12月17日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-Gi-Oh (Yu-Gi-Oh!
12月01日-2003
学校
英語版コミック
Turtleback Books
Yu-gi-oh!: Capsule Monster Chess (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-gi-oh!: Capsule Monster Chess (Yu-Gi-Oh!
11月19日-2003
図書館
英語版コミック
Turtleback Books
YU-GI-OH!, VOLUME 1 (LIMITED EDITION)
YU-GI-OH!, VOLUME 1
11月12日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-Gi-Oh 02
Yu-Gi-Oh 02
10月01日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh 03
Yu-Gi-Oh 03
10月01日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh!, Vol. 2: The Cards With Teeth (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh!, Vol. 2: The Cards With Teeth (Yu-Gi-Oh!
09月15日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC
Yu-gi-oh!: The Cards With Teeth (Yu-Gi-Oh! (Pb))
Yu-gi-oh!: The Cards With Teeth (Yu-Gi-Oh!
08月01日-2003
ハードカバー
英語版コミック
Turtleback Books
Yu-Gi-Oh 01
Yu-Gi-Oh 01
06月01日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
Carlsen Verlag Gmbh
Yu-Gi-Oh! 1 (Yu-Gi-Oh! (Graphic Novels))
Yu-Gi-Oh! 1 (Yu-Gi-Oh!
05月01日-2003
ペーパーバック
英語版コミック
VIZ Media LLC

漫画ジャンル別ランキング 漫画ジャンル別発売日 

新刊発売日を見る